Historien

Historien går tilbake til avisløsninger for elektronisk overføring av bilder i 80 og 90-årene. Svenske Hasselblad etablerte Hasselblad Electronic Imaging AB (HEIAB) som laget maskin- og programvare i Gøteborg. Dette var i pionertiden, fortsatt med filmfremkalling på toalettet.

Norske aviser har gjerne lokalkontorer og filmen ble sendt med buss/tog/ferge og kom slettes ikke alltid fram i tide.

Å kunne sende via telefonlinjer var en revolusjon. Når de første digitalkameraene inntok avisene slapp de fremkallingen men leverte «hjem» på samme måte.

Hasselblad var markedsleder i Europa og det Norske markedet var blant de største. Når Hasselblad valgte å gå tilbake til foto-virksomheten ble flere nøkkelpersoner fra HEIAB ansatt i Interfoto og de første egne programvareproduktene ble utviklet der.
Digitalkameraene kom for alvor og fant sin plass også utenfor avisene. Bedrifter og virksomheter produserte store mengder filer de ikke hadde kontroll på og flere tok kontakt med Interfoto for å diskutere muligheter.

Både Hasselblad og Interfoto er borte men kunnskapen opparbeidet gjennom 30 år sitter, sammen med mye annen kompetanse, hos FOTO.NO i Oslo. Uansett om det er video, studio,produktfoto, streaming eller løsninger for å holde orden på eget innhold så kan vi hjelpe dere.

Programvarene har blitt oppdatert og utviklet med nye muligheter for å løse behov vi ikke visste noe om for få år siden. Arbeidstid som ble investert for tyve år siden kan bli tatt med videre inn i nye verktøy og innholdet er tilgjengelig for nye generasjoner brukere på alle flater.

Nok snakk - Ta kontroll over din digitale tilstedeværelse.